Terug

Einde aan wateroverlast, stank en vervuiling

Kolken moeten een voorziening hebben waarmee stank uit het riool en straatvuil naar het riool wordt tegengehouden, het zogenaamde stankscherm. In de praktijk blijkt bij veel gemeenten dat de traditionele stankschermen in kolken na verloop van tijd niet meer functioneren of zelfs helemaal verdwenen zijn. Dit heeft een aantal nare gevolgen die uiteindelijk leiden tot overlast en hoge kosten voor gemeenten: dichtslibben en verstoppen van het riool, wateroverlast bij neerslag, stankklachten (gemengd stelsel) en vervuiling van het oppervlaktewater (regenwaterstelsel). De financiële gevolgen zijn groot en de tevredenheid van inwoners staat onder druk.

P-LINE 

Voor alle locaties en projecten in Nederland waar gemeenten de problematiek van dichtgeslibte riolen en verstopte kolken willen voorkomen of aanpakken, is de P-LINE in het leven geroepen. De P-Line kolken hebben de volgende kenmerken:

  1. Verkrijgbaar met Putklep® in scharnierende uitvoering óf schuifuitvoering. Laatstgenoemde variant, de zogenaamde schuifklep, is zeer geschikt voor dusdanig kleine kolken, dat het niet mogelijk is de klep volledig draaiend te openen. 
  2. Kunststof uitlaat, welke de aansluiting aanzienlijk vergemakkelijkt. Deze is tevens voorzien van een lekflens voor een gegarandeerde solide en waterdichte verbinding.Bovendien is de kunststof uitlaat slagvast en daardoor minder gevoelig voor beschadiging. 
  3. Flexibele aansluiting Ø 125 inwendig en Ø 160 uitwendig met standaard mof. Het rubber manchet is uitgevoerd met een schuin uitstroomprofiel, zodanig dat er geen vuilophoping plaatsvindt in de uitlaat. 
PARTNERSHIP 
Voor de ontwikkeling van de P-LINE is Struyk Verwo Aqua een speciale samenwerking aangegaan met W&W ingenieurs. W&W ingenieurs is als spin- off bedrijf ontstaan uit stichting Waternet, die de Putklep® oorspronkelijk ontwikkeld heeft. De vinding is ontstaan om de problemen met bestaande kolken in de gemeente Amsterdam definitief, tegen een zo laag mogelijke prijs op te lossen. Inmiddels zijn grote gebieden voorzien van de Putklep® en zijn de goede werking en vele voordelen aangetoond. Het partnership tussen Struyk Verwo Aqua en W&W ingenieurs verenigt praktijkkennis en kunde uit beide bedrijven en stelt alle gemeenten en GWW-aannemers in staat hiervan te profiteren. Concrete problemen en verbetermogelijkheden uit de praktijk hebben geleid tot de ontwikkeling van de P-LINE. Een win-win aanpak die zijn vruchten afwerpt! Meer informatie vindt u ook op www.wenw-ingenieurs.nl 


© 2013 STRUYK VERWO AQUA NV | disclaimer | sitemap