ISO 14001 – Milieu 

Goed milieumanagement wordt voor Struyk Verwo Aqua, als voor elk bedrijf, steeds belangrijker. Niet alleen vanuit onze eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers. 

Vanaf januari 2012 is Struyk Verwo Aqua de trotse bezitter van een ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Om deze certificering te behaald te kunnen hebben, zijn alle activiteiten, producten en diensten van het bedrijf, die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat klanten van Struyk Verwo Aqua hier direct wat van merken. De producten blijven kwalitatief hoogwaardig, daaraan verandert niets. Ook blijven wij zowel extern als richting eigen medewerkers het zorgvuldig, rationeel gebruik van grondstoffen, materialen en energie promoten. De betere prestaties uiten zich vooral in een gunstige uitwerking op de omgeving. Leveranciers van SVA gaan wél beoordeeld worden op aspecten die van invloed zijn op de balans tussen People, Planet en Profit. 

 Het ISO-14001 certificaat kunt u hier downloaden.  


© 2013 STRUYK VERWO AQUA NV | disclaimer | sitemap